• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

nabídka dle průchodu hotelem

Pro snadnou orientaci jsme pro Vás zpracovali nabídku našich výrobků dle průchodu hotelem, tak jak se s nimi může setkat provozovatel hotelu stejně tak jako jeho návštěvník.

Tímto pomyslným průchodem si sami rozhodnete zda někde neschází nebo je nedostatečné, konkrétní zpracováni, jehož doplnění nebo zlepšení by prospělo hotelu a jeho návštěvníkům.

Takto zpracovanou nabídku prosím berte jako orientační a inspirující ochutnávku našich možností. Každý hotel má svou jedinečnost, zázemí a specifickou klientelu, proto  každý hotel potřebuje vlastní řešení a zpracování. Také u nás postupujeme individuálně k požadavkům a potřebám každého zákazníka.

Menu dle průchodu hotelem odráží náš postup, který je společný pro každý nový hotel. Ať již jde jen o doplnění a aktualizaci pro hotely déle působící na trhu, nebo přípravu pro hotel nově vznikající. Pokud jsme požádáni o kompletní prohlídku hotelu, je náš postup obdobný jako je právě toto zpracované menu nabídka dle průchodu hotelem. Na základě sepsaných poznatků si následně zákazník sám zvolí, o které výrobky má zájem ihned, které se připraví na další zpracování, případně které vyhodnotí jako nepotřebné.

 

Pro zájemce o konkrétní produkt jsme připravili také menu dle nabídky nejžádanějších výrobků.