• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

Interierová orientace

Viditelné a přesné značení usnadní návštěvníkům hotelu orientaci v prostoru, proto nestačí pouze jedna směrová šipka od recepce, ale v celém prostoru hotelu.

Od označení pater ve výtahu a rozmístění pokojů až po označení místností. Orientace musí být zřetelná, přitom současně nenarušovat interiér hotelu. Proto volíme takový technologický postup, materiály a formu značení, který je vhodný pro konkrétní hotel a jeho interiér.


 

Standardizované symboly nabízíme jako předdefinovaný produkt, u kterého je možný výběr z několika rozměrů, barev, celkového provedení a materiálů.

On-line katalog s objednávkou a kalkulací na www.UniKus.cz