• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

Štít hotelu, 3D motiv do interiéru i exteriéru

První, co návštěvník hotelu uvidí v jeho bezprostřední blízkosti je jeho exteriér s jednoznačnou identifikací, tedy logem nebo názvem hotelu.


Volba značení štítu by měla zapadat do celkové koncepce hotelu a okolí. Jeho provedení může být:

  • ploché - samolepící, nebo nakreslené přímo na fasádu hotelu
  • plastické - masivní logo vystupující z podkladu
  • odsazené - plochý materiál odsazený od podkladu

Součástí značení muže být světelné řešení, například:

  • nasvícení - odsazení zdroje světla od samotného značení
  • podsvícení - korona efekt vznikající světelným zdrojem za motivem, prostupující odsazením od podkladu
  • světelné - světelný zdroj v motivu prostupující čelní, případně i boční stranou motivu